Smile

Sora Takenouchi

   

English voice actor: Colleen O'Shaughnessey!!
Japanese voice actor: Suzuko Mimori

.